"May the ink be with you!"

Mest om stämplar, bläck och papper.

Årets två sista kort.../The last two cards this year...

Kategori: Stämpling

... är ytterligare ett par DT-kort för SNB. Den här gången är det inga jul- eller vinterkort, vilket känns ganska skönt som omväxling även om jag gillar de traditionella julfärgerna.
... are a couple of DT-cards for SNB. This time it's not Christmas- or winter cards, which is nice for a change even if I personally like the traditional Christmas colours.

På det första kortet har jag använt en nyinköp MS-kantstans som jag tror att jag kommer att använda en hel del framöver.
On the first card I used a recently bought MS border punch. I really like it and think I'll be using it quite a lot from now on.Det andra kortet har en rörlig del, en sak jag velat testa ett tag nu. Ugglan sitter fast med dubbla gluedots på tagen bakom mösterpapperet och när man drar ut tagen (där man kan skriva en dold hälsning) åker den åt höger i en skåra. Jag gjorde skåran lite bredare och kunde stämpla både på tagen och bakom den.

The second card has a movable part, something I've wanted to try for a while. The owl is fastened with double glue dots on the tag behind the patterned paper. When you pull the tag (where you can write a hidden message) the owl moves to the right in a slit. I made the slit wide enough to stamp a message on the tag as well as behind it.

Nu önskar jag alla ett gott slut på 2010 och ett riktigt Gott Nytt År!

So, here's wishing you a really good ending to 2010 and a Happy New Year!