"May the ink be with you!"

Mest om stämplar, bläck och papper.

Journal 52 vecka 2

Kategori: Stämpling

Temat för andra veckoutmaningen i Journal 52 är "Somewhere, a Simple Place...and 2 easy-peasy art journal techniques".
 
Temat förde mina tankar till mitt eget hem. Den första tekniken är med i årets Creative Jumpstart och innebär att man gör en bakgrund genom att riva små bitar av maskeringstejp, fäster dem på ett papper och sedan färgar in med Adirondackdynor. Tekniken visades av Marjie Kemper, och jag har visserligen testat den för flera år sedan men hade glömt bort den. Nu täckte jag hela tagen med små tejpbitar innan jag färgade in med Adirondackdynor (Butterscotch, Red Pepper och Caramel) och värmde med värmepistolen innan jag stämplade med en skrivstilsstämpel. Kanterna färgade jag in med Espresso.
 
Den andra tekniken är också en bakgrundsteknik och visades av Nat Kalbach i förra årets CJS, näligen att göra en bakgrund med hjälp av akrylfärger och en brayer. Jag valde Lumière akrylfärg för att få lite glans, och när det hade torkat stämplade jag ett hus på det och klippte ut. Jag stämplade huset en andra gång på ett rostrött papper och klippte ut hjärtat som jag fäste ovanpå det utklippta huset. Jag stämplade även ett par vingar på samma papper och klippte ut och fäste på huset.
 
Avslutningsvis la jag till några små rosor och lite text. Resultat:
 

The prompt for the second week of  Journal 52 is " Somewhere, a Simple Place ... and two easy- peasy art journal techniques" .

The theme brought my thoughts to my own home. The first technique I used is featured in this year's Creative Jumpstart: making a background by tearing small pieces of masking tape , attaching them to a piece of paper and then ink with Adirondack dye inks . The technique was demonstrated by Marjie Kemper, and I have actually tried it a couple of years ago but forgotten about it. Now, I covered the whole tag with small pieces of tape before I inking  (using  Butterscotch, Red Pepper and Caramel ) and heat set it with a heat gun before I stamped with a script stamp. The wings I colored in with Espresso .

The second technique is also a background technique and was shown by Nat Kalbach in last year's CJS: to make a background using acrylic paints and a brayer . I chose Lumiere acrylic paints to get some shine, and when it had all dried dried I stamped a house on it and cut it out. I stamped the house a second time on a piece of rust red paper, cut out the heart part and attached to the house. I also stamped a pair of wings on the same paper, cut them out och attached them as well to the house .

Finally I added some small roses and a text. The result:

 

KOMMENTARER:

Kommentera inlägget här: